Impact Factor
0.01
2019-2020

ABOUT USBAD

INTERNATIONAL ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES (USBAD) is a journal that publishes articles in all fields of social sciences, especially in Turkology, philology, literature, history and education sciences. . Within this framework, original scientific articles, symposium / information feast declarations may be published, provided that the place, meeting and date are recorded and not published elsewhere. (E-Dergi olarak bilimsel yayın hayatındaki yolculuğuna başlayan ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 kez yayınlanacaktır. Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. Dergi Açık Erişim Politikasını takip etmektedir. Yayınlanacak yazıları intihal programlarından geçirerek kabul etme ve yayınlama yoluyla bilim dünyasında özgün yayınların yapılmasına imkân ve ortam hazırlamayı hedefleyen ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER AKADEMİ DERGİSİ (USBAD), Türkoloji, filoloji, edebiyat, tarih, eğitim bilimleri başta gelmek üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarında yazı yayınlayan bir dergidir. Bu çerçevede dergide özgün bilimsel makaleler, sunulduğu yer, toplantı ve tarihin kaydedilmesi ile başka bir yerde yayınlanmamış olması şartıyla sempozyum / bilgi şöleni bildirileri de yayınlanabilir.).

Legend

  • -/2687-2641
  • Social Sciences
  • Semiannual
  • Turkey

METRICS

YEAR Impact Factor CITATIONS PAPERS
2019-20 0.01 2
2018-19 - - -

DETAILS

International Journal of Social Sciences, -/2687-2641, started opeartions from Turkey in year 2019, publish paper in Social Sciences Semiannual.

Directory Indexing of International Research Journals