Impact Factor
1.92
2020-21

ABOUT МЕ

Медии и език е електронно научно списание за изследване на медийния език. Целта на сп. „Медии и език“ е да обедини усилията на изследователите в тази област и да създаде платформа, върху която лесно и бързо да се откриват сродни публикации в областта на медийния език и стил. Със засилването на интереса към съвременни явления като езика на омразата, езика на политическата коректноÑ.

Legend

  • 2535-0587/-
  • Multidisciplinary
  • Semiannual
  • Bulgaria

METRICS

YEAR Impact Factor
2020-21 1.92
2019 0.5
2018 -

DETAILS

Media and Language, 2535-0587/-, started opeartions from Bulgaria in year 2017, publish paper in Multidisciplinary Semiannual.

Directory Indexing of International Research Journals