Impact Factor
0.11
2020-21

ABOUT TFD

Türkiye Fotogrametri Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak Fotogrametri alanındaki yeniliklerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergi olup derginin yayın dili TÜRKÇE dir. .

Legend

  • -/2687-6590
  • Multidisciplinary
  • Semiannual
  • Turkey

METRICS

YEAR Impact Factor
2020-21 0.11
2019 -NA-
2018 -

DETAILS

Turkish Photogrammetry Journal, -/2687-6590, started opeartions from Turkey in year 2019, publish paper in Multidisciplinary Semiannual.

Directory Indexing of International Research Journals