News

citefactor-journal-indexing

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi

“Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi - IJONASS ” 2017 yılında yayın hayatına başlayan hakemli ve bilimsel uluslararası bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye kabul edilen çalışmalar online olarak yayınlanmaktadır. Sosyal Bilgiler alnında ve editör kurlunun uygun gördüğü eğitim bilimleri alanında yapılan özgün nitelikteki çalışmaları yayınlayarak eğitim-öğretim süreçlerinde, öğretmen yetiştirme alanında mevcut durumları ortaya koyma, sorunlara dikkat çekme ve çözüm önerileri getirme vb. katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma ve derleme makaleler yanında, ders etkinlikleri, kitap inceleme ve biyografi çalışmaları da yayınlanmaktadır.

URL: http://dergipark.gov.tr/sbyy

Keywords: social,sosyal,

ISSN: 2618-5725

EISSN:2618-5725

Subject: Social Sciences

Publisher: Hakan AKDAG

Year: 2017

Country: Turkey

Views: 262 Research Paper Indexed by Citefactor - Not Available

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

citefactor-paper-indexing

Share With Us
Directory Indexing of International Research Journals