News

citefactor-journal-indexing

Journal of Humanities and Social Sciences Academy

İnTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi (Journal of Humanities and Social Sciences Academy) Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kültür-Sanat ve Dil Araştırmalarını kapsamaktadır. Dergi, Bahar ve Güz dönemi olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanmaktadır. Yayın Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda özel sayılar da yayımlanabilmektedir. İnTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar yukarıda belirtilen alanlar dâhilinde olmalıdır. Ayrıca çalışmaların akademik standartlara uygun, orijinal ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Dergide yayımlanacak yazılar belirtilen konuların problemlerine teorik yaklaşımlar getirmek, bilinmeyen hususları açığa çıkarmak, yanlışları düzeltmek gibi hususiyetler taşımalıdır. Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle editörler tarafından incelenmektedir. Yayıma uygun bulunanlar editörler tarafından çift kör hakemlik sistemi doğrultusunda iki ayrı hakeme yönlendirilmektedir. Yazar, başvuru sırasında en az Dr. ünvanlı 4 hakem önerme hakkına sahiptir. Editörler, uygun görürse bu hakemlerden ikisine çalışmayı yönlendirebilir. Hakem onayını alan ve yayım sürecini başarılıyla tamamlayan çalışmalar bekletilmeksizin mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir. İnTOBA – İnsan ve Toplum Bilimleri Akademi Dergisi an itibariyle açık erişim (open access) olup E- DERGİ şeklinde yayımlanmaktadır.

URL: https://intoba.org/

Keywords: intoba, Uluslararası, hakemli, akademik, Sosyal Bilimler

ISSN: 2791-6766

EISSN:2791-6766

Subject: Social Sciences

Publisher: Mehmet Nuri ŞANDA-Mersin Üniversitesi

Year: 27.02.2021

Country: Turkey

Views: 632 Research Paper Indexed by Citefactor - Not Available

Author Ratings

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

citefactor-paper-indexing

Share With Us
Directory Indexing of International Research Journals