News

citefactor-journal-indexing

TURKBITIG Journal of Cultural Studies

DERGİ HAKKINDA TÜRKBİTİG Kültür Araştırmaları Dergisi, Aralık 2021 yılında yayın hayatına başlayan ve altı aylık periyotlar hâlinde yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan hakemli bilimsel bir e-dergidir. TÜRKBİTİG Kültür Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan tüm yazıların bilimsel ve yasal bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları ise TÜRKBİTİG Kültür Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide; Halk Bilimi, Dil Bilimi, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Karşılaştırmalı Edebiyat, Türk İslam Edebiyatı vb. sosyal bilim alanlarıyla ilgili araştırma veya derleme makalelere, çevirilere, kitap tanıtımlarına, derleme, eleştiri ve röportaj yazılarına yer verilir. Derginin yayın periyodu içerisinde özel ve armağan sayılar da yer alabilir. Editör ve Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamama hakkına sahiptir. ABOUT JOURNAL TURKBITIG Journal of Cultural Studies is a peer-reviewed scientific e-journal that started its publication life in December 2021 and is published twice a year in June and December in six-months periods. All scientific and legal responsibility of all articles published in the TURKBITIG Journal of Cultural Studies belong to the authors, and the publication rights belong to the TURKBITIG Journal of Cultural Studies. The publication language of the journal is Turkish, and English. In the journal; Research or compilation articles, translations, book reviews, compilation, criticism and interview articles about social sciences such as Folklore, Linguistics, Old Turkish Literature, New Turkish Literature, Contemporary Turkish Dialects and Literatures, Old Turkish Language, New Turkish Language, Comparative Literature, Turkish-Islamic Literature etc. are included. Special and gift issues may also be included in the publication period of the journal. The Editor and Editorial Board have right to publish or not to publish the articles sent to the journal.

URL: https://turkbitigdergisi.com/

Keywords: Halk Bilimi, Dil Bilimi, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Karşılaştırmalı Edebiyat, Türk İslam Edebiyatı vb. sosyal bilim alanlarıyla

ISSN:

EISSN:2791-9811

Subject: Social Sciences

Publisher: Doç. Dr. Sagıp ATLI

Year: 2021

Country: Turkey

Views: 575 Research Paper Indexed by Citefactor - Not Available

Author Ratings

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

citefactor-paper-indexing

Share With Us
Directory Indexing of International Research Journals