News

citefactor-journal-indexing

Browse Result: Showing Top 10 Results

Searching For: 2757-6035 2757-6035

KATILIMCI KÜLTÜR TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA YOUTUBE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada katılımcı kültür kavramı, YouTube platformu örneğinde tartışmaya açılmaktadır. Video teknolojisinin gelişmesiyle profesyonel ya da amatör içerikler, YouTube’da dolaşıma…
Real Time Impact Factor
Views: 1

Instagram, Beden ve Benliğin Sunumu: Erkek Kişisel Antrenörler Örneği

Günümüz toplumsal dinamikleri modern çağdan oldukça farklıdır. Kimlik ve benlik sunumu bu farklılığın en açık hissedildiği alanlardan biridir. Modern süreçte…
Real Time Impact Factor
Views: 1

AN OBSERVATION ON OTHERING OF 65+ GROUP DURING THE FIRST PHASE OF COVID-19 PANDEMIC

The increasing media consumption by the development of digital media platforms brought many disadvantages besides its incompatible advantages. Raising discussion…
Real Time Impact Factor
Views: 1

“EVEN LOVE WAS NOT ENOUGH”: THINKING ABOUT ATTACHMENT PARADIGM THROUGH TURKISH FILMS

The relationships are the subjects represented in the cinematic narratives. The relationship patterns of the characters in the film texts…
Real Time Impact Factor
Views: 1

HOLLYWOOD SİNEMASINDAKİ SOFTWARE ANLATILARDA YER ALAN POSTHÜMANİST BAKIŞ AÇISINI OLUŞ FELSEFESİ DAHİLİNDE OKUMAK

Toplumsal olarak dijitalleşen dünyada robot, android ve yapay zekâ gibi olgularla insan etkileşimi artırılarak sanal ve gerçek dünyanın akış içerisinde…
Real Time Impact Factor
Views: 1

DİJİTALLEŞME ÇAĞINDA AKTİVİST HALKLA İLİŞKİLER: ULUSLARARASI LİTERATÜR ÜZERİNE BİR ANALİZ

Günümüz dijitalleşme çağında, internet sayesinde aktivist grupların ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği halkla ilişkiler faaliyetleri artmıştır. Aktivist gruplar ve sivil…
Real Time Impact Factor
Views: 1

SİYASAL HALKLA İLİŞKİLERİN PANORAMASI 1946’DAN 2002’YE SEÇİM KAMPANYALARI

Seçim süreçlerinde siyasal aktörler, etkili siyasal halkla ilişkiler çabaları göstererek, seçmenleri kendisine oy vermeye ikna ederler ve rızalarını kazanmaya çalışırlar.…
Real Time Impact Factor
Views: 1

SOSYAL MEDYADAKİ DEZENFORMASYON 2021 TÜRKİYE ORMAN YANGINLARI ÖRNEĞİ

28 Temmuz 2021’de Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en büyük orman yangını ile karşı karşıya kalmıştır. Yeni medya platformları ve teknolojileri günümüz…
Real Time Impact Factor
Views: 1

DÜNYA BASININDA İSRAİL- FİLİSTİN MESELESİ: 2021 MAYIS İSRAİL SALDIRILARINA İLİŞKİN HABERLERİN SÖYLEM ANALİZİ

Şiddet ve saldırı olgusu toplumsal hayatta yer alan ve medya aracılığıyla gündelik hayata dahil olan bir konudur. Medyanın kamuoyunu bilgilendirme…
Real Time Impact Factor
Views: 1

AFET GAZETECİLİĞİNE GÜNDEM BELİRLEME KURAMI VE İZMİR DEPREMİ HABERLERİNDEN BAKIŞ

Afetlerin, insan kontrolü dışında gerçekleşen olaylar olduğu bilinir. Afet esnasında olmasa bile afet öncesinde ve sonrasında insanların ve en önemlisi…
Real Time Impact Factor
Views: 1

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

Latest Updates

What is EOI ?
Date: 29th December, 2018
Check/Test EOI
Date: 02nd August, 2014
Impact Factor List 2009
Date: 12th August, 2010
Impact Factor List 2010
Date: 05th July, 2011Directory Indexing of International Research Journals