News

citefactor-journal-indexing

ANASAY

“ANASAY” Dergisi Kültür Turizm Bakanlığı "Gençdes" projesinin desteğiyle yayım hayatına başlamıştır. Herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, ulusal hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 kez yayınlanan bir dergidir. Dergide kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme, derlemeler ve kitap tanıtımlarına yer verilecektir. “ANASAY” dergisi, Sosyal Bilimler alanında çalışma yapan tüm araştırmacılara açıktır. Birçok farklı alandan danışma ve hakem kurulu bulunan dergimizin yayın dili Türkçedir ve İngilizce'dir.

URL: http://dergipark.gov.tr/anasay

Keywords: Anasay, Makele, Yenisey, Bilim

ISSN: 2587-2001

EISSN:2618-6187

Subject: Social Sciences

Publisher: İshak KÜÇÜKYILDIZ

Year: 2017

Country: Turkey

Views: 1416 Research Paper Indexed by Citefactor Index -- 7

Author Ratings

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

citefactor-paper-indexing

Share With Us
Directory Indexing of International Research Journals