News

citefactor-journal-indexing

JOURNAL of GAZIANTEP UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yılda iki kez (Mayıs ve Kasım) yayınlanan uluslararası akademik bir dergidir. GAÜNİİBFD Türkiye'nin araştırma üniversitelerinden biri olan Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. Dergimiz bilginin serbest dolaşımı ve yaygınlaştırılması için çalışan açık erişimli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergimiz yalnızca özgün "araştırma makalelerini" kabul etmektedir. Dergimiz makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Dergiye yüklenen makaleler iThenticate intihal programında taranmakta ve benzerlik oranı %20'yi aşan çalışmalar hakem sürecine dahil edilmeden RED edilmektedir.

URL: https://dergipark.org.tr/gauniibf

Keywords: ekonomi, sosyal bilimler, hukuk, kamu yönetimi, siyaset bilimi

ISSN: 2651-267X

EISSN:

Subject: Social Sciences

Publisher: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Year: 2019

Country: Turkey

Views: 727 Research Paper Indexed by Citefactor - Not Available

Author Ratings

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

citefactor-paper-indexing

Share With Us
Directory Indexing of International Research Journals