News

citefactor-journal-indexing

Veri Bilimi

Merhaba, İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, veri tüm akıllı sistemlerin temelini oluştumaktadır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, oradan bilgi toplumuna doğru seyreden dönüşüm süreci Endüstri 4.0'a doğru yol almaktadır. Bilgisayarlar üzerinde büyük miktarlarda veri saklanabilmesi ve bu verilerin işlenebilmesi, üretilen ürünlerin ve hizmetlerin akıllı olması yani yeteneklerinin artmasına yol açtı. Veriden anlam çıkarma üzerine kurulu istatistiki ve yapay öğrenme çalışmaları tüm bilimlerde akıllı sistemlerin önünü açmıştır. Veri Bilimi dergimiz ile Türkiye'de her türlü veri temelli çalışmaları destekleme suretiyle ülkemizi Endüstri 4.0 yolunda yol almasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Doç. Dr. Murat GÖK, Dergi Baş Editörü

URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/veri

Keywords: veri bilimi, data secience

ISSN: 2667-582X

EISSN:2667-582X

Subject: Computer Science

Publisher: Murat GÖK

Year: 2018

Country: Turkey

Views: 1649 Research Paper Indexed by Citefactor - Not Available

Author Ratings

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

citefactor-paper-indexing

Share With Us
Directory Indexing of International Research Journals