News

citefactor-journal-indexing

Journal of Interdisciplinary Food Studies

The Journal of Interdisciplinary Food Studies is a multidisciplinary academic scientific journal published twice a year. The journal publishes scientific studies that pass at least two blind referees and editorial evaluation processes. The journal publishes original research and review articles. In addition, it can publish articles such as short notes, book reviews, short articles, technical notes, scientific opinions, case reports and letters to the editor. It can also publish movie and documentary criticisms that are handled within a scientific framework. Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi; yılda iki kez yayınlanan multidisipliner akademik bir bilimsel dergidir. Dergi en az iki kör hakem ve editöryel değerlendirme sürecinden olumlu geçmiş bilimsel çalışmaları yayınlar. Dergi, özgün araştırma ve derleme makalelerini yayınlar. Ayrıca kısa not, kitap kritiği, kısa makale, teknik not, bilimsel görüş, vaka bildirimi ve editöre mektup gibi yazılarıda belirli değerlendirme süreçlerine tabi tutmak koşuluyla yayınlayabilir. Güncel ve önem derecesine göre kapsamı ihlal etmemek koşuluyla bilimsel çerçevede ele alınmış film ve belgesel kritiklerini de yayınlayabilir.

URL: https://foodstudiesjournal.com/index.php/1

Keywords: food studies

ISSN: 2791-6960

EISSN:

Subject: Multidisciplinary

Publisher: Abdullah Baycar

Year: 2021

Country: Turkey

Views: 582 Research Paper Indexed by Citefactor - Not Available

Author Ratings

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

citefactor-paper-indexing

Share With Us
Directory Indexing of International Research Journals